• <small id="yycqg"><small id="yycqg"></small></small>
  Student Blog

  2014-2015学年度下学期云南师大实验中学第5周活动安排

  2014-2015学年度下学期云南师大实验中学各周活动安排

  5(2015年330——2015年4月3

  星期

  活动内容

  时间

  地点

  负责人

  星期一

   

   

   

   

  星期二

   

   

   

   

  星期三

  初一年级艺术节文艺汇演

   

   

   

  星期四

  初二年级艺术节文艺汇演

   

   

   

  星期五

  高中年级艺术节文艺汇演

   

   

   

  备注

   

  真钱牛牛